Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.2969206 giây)
Bayesian psychometric modeling
Tác giả: Levy Roy,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.1519542
ISBN: 9781439884676 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Oxford handbook of computational and mathematical psychology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.151
ISBN: 9780199957996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 137885 Định dạng: PDF
Alfred Adler revisited
Tác giả: Carlson Jon,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 150.1593
ISBN: 0415884462
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137937 Định dạng: PDF
What is this Professor Freud like? : a diary of an analysis with historical comments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.1592092
ISBN: 1782204148
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138107 Định dạng: PDF
Statistics and data analysis for the behavioral sciences
Tác giả: Dunn Dana,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.15195
ISBN: 0072347643
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138383 Định dạng: PDF
Psychometric methods : theory into practice
Tác giả: Price Larry R,
Thông tin xuất bản: New York : The Guilford Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.15195
ISBN: 146252477X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138617 Định dạng: PDF
Factor analysis - Healing an ailing model
Tác giả: Ertel Suitbert,
Ký hiệu phân loại: 150.15195
ISBN: gup2013-466
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục