Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Thuyết phục : Nghệ thuật tác động đến người khác =Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
Maximum influence
Tác giả: Mortensen Kurt W
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  153.852
 
Persuasive imagery : a consumer response perspective
Tác giả: Linda M Scott, Rajeev Batra
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The power of persuasion : how we're bought and sold
Tác giả: Robert Levine
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Exercising influence workbook : a self-study guide
Tác giả: B Kim Barnes
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.85
 
Exercising influence : A guide for making things happen at work, at home, and in your community
Tác giả: B Kim Barnes
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer John Wiley Sons Imprint, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.85
 
The Power of Persuasion : How we're Bought and sold
Tác giả: Robert Levine
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Attitude is everything for success [electronic resource] : say it, believe it, receive it
Tác giả: Keith D Harrell
Xuất bản: Carlsbad CA: Hay House, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  153.85
 
The science of influence : how to get anyone to say "yes" in 8 minutes or less!
Tác giả: Kevin Hogan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
The psychology of persuasion : how to persuade others to your way of thinking
Tác giả: Kevin Hogan
Xuất bản: Gretna: Pelican Pub Co, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục