Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Governments of the world : a global guide to citizens' rights and responsibilities
Tác giả: C Neal Tate
Xuất bản: Detroit: Macmillan Reference USA, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.3
 
Cases in comparative politics
Tác giả: Patrick H O'Neil, Karl J Fields, Donald Share
Xuất bản: New York: Norton, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.3
 
Essentials of comparative politics
Tác giả: Patrick H O'Neil
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.3
 
Politics as a Science : A Prolegomenon
Tác giả: Philippe Schmitter, Marc Blecher
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.3
 
The Three Ages of Government : From the Person, to the Group, to the World
Tác giả: Jos CN Raadschelders
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.3
 
The Three Ages of Government
Tác giả:
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.3
 
Principles of comparative politics
Tác giả: William Roberts Clark, Matt Golder, Sona Nadenichek Golder
Xuất bản: Washington DC: CQ Press, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục