Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 159 kết quả
The Indian renaissance : India's rise after a thousand years of decline
Tác giả: Sanjeev Sanyal
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.954
 
From Asian to global financial crisis : an Asian regulator's view of unfettered finance in the 1990s and 2000s
Tác giả: Andrew Sheng
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978-2008)
Tác giả: Ngô Hiểu Ba, Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hằng
Xuất bản: TPHCM Trung Quốc: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
The Asian financial crisis and the ordeal of Hong Kong
Tác giả: Y C Jao
Xuất bản: Westport Conn: Quorum Books, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95125
 
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery
Tác giả: Shalendra D Sharma
Xuất bản: New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
The Japanese economy
Tác giả: David Flath
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.952
 
Think India : the rise of the world's next superpower and what it means for every American
Tác giả: Vinay Rai, William L Simon
Xuất bản: New York: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.954
 
Kinh tế Việt Nam : Thực trạng nhìn dưới góc độ doanh nghiệp
Tác giả: Đặng Đức Thành
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam
Tác giả: Alan Phan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội Công ty sách Thái Hà, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
Giáo trình Kinh tế Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục