Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Debt, financial fragility, and systemic risk
Tác giả: E P Davis
Xuất bản: London New York New York: Clarendon Press Oxford, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Financial alchemy in crisis [electronic resource] : the great liquidity illusion
Tác giả: Anastasia Nesvetailova
Xuất bản: London New York: Pluto Press Distributed in the United States by Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí...
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ...
Tác giả: Đỗ Minh Thông, Lại Tiến Dĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
The great American housing bubble : the road to collapse
Tác giả: Robert M Hardaway
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Praeger, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Credit risk modeling using Excel and VBA [electronic resource]
Tác giả: Gunter Loeffler, Peter N Posch
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.70285
 
The rise and fall of the U.S. mortgage and credit markets : a comprehensive analysis of the market meltdown
Tác giả: James R Barth
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.720973
 
Loan modification for dummies
Tác giả: Ralph R Roberts
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.72
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu
Tác giả: Lê Nhật Tân, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Credit repair kit for dummies
Tác giả: Steve Bucci
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.743097
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục