Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0300514 giây)
The Firehills [electronic resource]
Tác giả: Steve Alton
Minneapolis MN: Carolrhoda Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 336.24
 
The FairTax book : saying goodbye to the income tax and the IRS
Tác giả: Neal Boortz
New York: Regan Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 336.24150973
 
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại c...
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.2417
 
How to pay zero taxes elektronisk ressurs
Tác giả: Jeff A Schnepper
New York London: McGrawHill Professional McGrawHill distributor, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 336.24
 
Helping working families income tax credit
Tác giả: Hoffman Saul D.
: WE Upjohn Institute for Employment Research, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 336.24216
 
Getting started in tax-savvy investing
Tác giả: Andrew D Westhem
New York: John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 336.2424
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Lê Thị Thúy
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.242
 
Tăng cường hoạt động kiểm soát trong công tác tổ chức quản lý về tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Ch...
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.242
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM
Tác giả: Võ Thanh Sang
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.243
 
Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Bình Thạnh
Tác giả: Nguyễn Thị Hiến
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 336.2417
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục