Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The Oxford handbook of health economics
Tác giả: Sherry Glied, Peter C Smith
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  338.473621
 
Kinh tế y học
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thu Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.473621
 
Kinh tế và sức khỏe : Một số nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
Tác giả: Lê Thành Nhân, Nguyễn Quang, Trương Đặng Thụy
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.473621
 
Social Determinants of Health in Non-communicable Diseases [electronic resource] : Case Studies from Japan
Tác giả: Katsunori Kondo
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.473621
 
The New Common [electronic resource] : How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society
Tác giả: Emile Aarts, Hein Fleuren, Margriet Sitskoorn, Ton Wilthagen
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.473621
 
Qualitaet und Nutzen medizinischer Leistungen
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.473621
 
Verbesserung der Patientenversorgung durch Innovation und Qualitaet
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.473621
 
More harm than good : what your doctor may not tell you about common treatments and procedures
Tác giả: Alan P Zelicoff, Michael Bellomo
Xuất bản: New York: Amacom American Management Association, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.473621
 
Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Tác giả: Hoàng Văn Minh, Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Kim Chúc, Nguyễn Xuân Thành
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.473621
 
Health policy issues : an economic perspective
Tác giả: Paul J Feldstein
Xuất bản: Chicago: Health Administration Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.473621
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục