Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.3599504 giây)
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Human resource management for the hospitality and tourism industries
Tác giả: Nickson Dennis,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
ISBN: 0750665726
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96283 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lý Nhật Lâm,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116856 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Bình định
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116859 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 s...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116862 Định dạng: PDF
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
ISBN: 9786049579486
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221523 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại công ty du lịch Golden star travel
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Vũ Thành,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục