Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Volatility and growth
Tác giả: Philippe Aghion, Abhijit V Banerjee
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542015118
 
The financial crisis inquiry report : final report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economi...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Financial Crisis Inquiry Commission For sale by the Supt of Docs US GPO, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises
Tác giả: Charles Poor Kindleberger, Robert Z Aliber
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises
Tác giả: Charles Poor Kindleberger
Xuất bản: Basingstoke Hants: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Somebody in charge [electronic resource] ; A solution to recessions?
Tác giả: Pierr Lemieux
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.543
 
Financial institutions and markets : the financial crisis--an early retrospective
Tác giả: Robert R Bliss, George G Kaufman
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
The two trillion dollar meltdown : easy money, high rollers and the great credit crash
Tác giả: Charles R Morris
Xuất bản: Melbourne: Black Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Understanding financial crises
Tác giả: Franklin Allen, Douglas Gale
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
America's Great Depression
Tác giả: Paul Johnson, Murray N Rothbard
Xuất bản: : Ludwig Von Mises Institute, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Khánh Duy, Phùng Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.544
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục