Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3399484 giây)
The Social Dynamics of Open Data
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2018
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 9781928331568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Handbook of research on public information technology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 1599048574 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Modern public information technology systems : issues and challenges
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IGI Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 1599040514 (hardcover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eGov : eBusiness strategies for government
Tác giả: Holmes Douglas,
Thông tin xuất bản: Naperville Ill : Nicholas Brealey Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 1857882784
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146539 Định dạng: PDF
E-government in Europe
Tác giả: Nixon Paul G,
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 9780203962381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Social Dynamics of Open Data
Thông tin xuất bản: Cape Town South Africa : African Minds , 2017
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 9781928331568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục