Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
The Social Dynamics of Open Data
Tác giả: Francois van Schalkwyk, Gustavo Magalhaes, Gustavo Magalhaes, Juan Pane, Juan Pane, Francois van Schalkwyk, Stefaan G Verhulst, Stefaan G Verhulst
Xuất bản: Cape Town South Africa: African Minds, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
E-government in Europe
Tác giả: Paul G Nixon, Vassiliki N Koutrakou, Vassiliki N Koutrakou, Paul G Nixon
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Modern public information technology systems : issues and challenges
Tác giả: G David Garson
Xuất bản: Hershey PA: IGI Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
 
eGov : eBusiness strategies for government
Tác giả: Douglas Holmes
Xuất bản: Naperville Ill: Nicholas Brealey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The Social Dynamics of Open Data
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of research on public information technology
Tác giả: G David Garson, Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục