Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.8281207 giây)
Solid waste analysis and minimization [electronic resource] : a systems approach
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7285
ISBN: 0071703152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47125 Định dạng: PDF
Recovery and Utilization of Metallurgical Solid Waste
Tác giả: Yingyi Zhang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 363.7285
ISBN: 9781789851014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Garbage in the cities : Refuse, reform, and the environment
Tác giả: Melosi Martin V,
Ký hiệu phân loại: 363.7285
ISBN: 0822958570 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục