Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Bắt đầu từ tài năng : sổ tay
Tác giả: Samuel Schuman
Xuất bản: kd: Hội đồng Quốc gia Chương trình Tài năng, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.11
 
The pursuit of excellence through education
Tác giả: Michel Ferrari
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning [electronic resource] : Why Recognition Matters
Tác giả: Madhu Singh
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
Smooth Path or Long and Winding Road? : How Institutions Shape the Transition from Higher Education to Work
Tác giả: Kathrin Leuze
Xuất bản: Opladen Farmington Hills MI: Verlag Barbara Budrich, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
Education at the Intersection of Globalization and Technology
Tác giả: Sharon Waller, Mercy Kurebwa, Mercy Kurebwa, Vongai Mpofu, Vongai Mpofu, Lee Waller, Lee Waller, Sharon Waller
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.11
 
Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters
Tác giả: Madhu Singh
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
Proceedings of the UNC CBE Summit 2017
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.11
 
Smooth Path or Long and Winding Road?
Tác giả:
Xuất bản: Opladen Farmington Hills MI: Verlag Barbara Budrich, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.11
 
Competency-Based Education Programs in Texas
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.11
 
Proceedings of the UNC CBE Summit 2017
Tác giả: Michelle Solér, Michelle Solér
Xuất bản: North Carolina: The University of North Carolina Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục