Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Giao tiếp sư phạm, Công tác đoàn đội
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371
 
POWER Learning 2005 Edition
Tác giả: S Feldman Rober
Xuất bản: : McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371
 
Dyslexia and Inclusion Classroom Approaches for Assessment, Teaching and Learning
Tác giả: Gavin Reid
Xuất bản: London: David Fulton Publishers Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371
 
Moodle E-Learning Course Development
Tác giả: IV William H Rice
Xuất bản: UK: Packt Publishing Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371
 
Educating teachers for diversity [electronic resource] : meeting the challenge
Tác giả:
Xuất bản: Paris: OECD, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371
 
Honoring the Trust : Quality and Cost Containment in Higher Education
Tác giả: William F Massy
Xuất bản: Bolton: Anker Publishing Company Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371
 
CliffsAP calculus AB and BC
Tác giả: Kerry J King, Dale W Johnson
Xuất bản: New York NY: Wiley Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371
 
Micromedia & e-Learning 2.0: Gaining the Big Picture : Proceedings of Microlearning Conference 2006
Tác giả: Theo Hug, Peter A Bruck, Peter A Bruck, Theo Hug, Martin Lindner, Martin Lindner
Xuất bản: Innsbruck: innsbruck university press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371
 
e-Learning cookbook. TPACK in professional development in higher education
Tác giả: Natasa Brouwer, Peter J Dekker, Jakko van der Pol
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371
 
Emergency Cardiology : An evidence-based guide to acute cardiac problems
Tác giả: Karim Ratib, Gurbir Bhatia, James Nolan, Neal Uren
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục