Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 71 kết quả (0.6719195 giây)
High-stakes testing
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 080585522X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13125 Định dạng: PDF
The Little Black Schoolbook [electronic resource] : The Secret to Getting Straight 'As' at School and University: Exams.
Tác giả: Lopez PhD Mark,
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9781589795815
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70789 Định dạng: PDF
Research assessment in the humanities : towards criteria and procedures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer Open , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 3319290169
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117401 Định dạng: PDF
Classroom assessment : concepts and applications
Tác giả: Airasian Peter W,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 9780073403762
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập : phương pháp thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96459 Định dạng: PDF
Đánh giá lớp học những nguyên tắc và thực tiễn để giảng dạy hiệu quả : Tài liệu tham khảo
Tác giả: McMillan James H,
Thông tin xuất bản: Boston : Allyn và Bacon , 2003
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sl : sn , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 3319412523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117447 Định dạng: PDF
Assessment
Tác giả: Michael Harris,
Thông tin xuất bản: England : Macmillan , 1994
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 0435282522
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 109436 Định dạng: PDF
Advancing Human Assessment : The Methodological, Psychological and Policy Contributions of ETS
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9783319586892
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117540 Định dạng: PDF
Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.261
ISBN: 0805830251
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47168 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục