Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3593761 giây)
High-stakes testing
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 080585522X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13125 Định dạng: PDF
Classroom assessment : concepts and applications
Tác giả: Airasian Peter W,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 9780073403762
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Evaluation of the achievement levels for mathematics and reading on the national assessment of educational progress
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington : National Academies Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 0309438179
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154758 Định dạng: PDF
Improving Student Achievement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2000
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 9780833043276
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục