Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.7499308 giây)
Language in mind : advances in the study of language and thought
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262072432
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 29878 Định dạng: PDF
Language, consciousness, culture : essays on mental structure
Tác giả: Jackendoff Ray,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 9780262276108
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Storytelling and the sciences of mind
Tác giả: Herman David,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262315696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bridges between psychology and linguistics : a Swarthmore festschrift for Lila Gleitman
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ Hove : Erlbaum , 1991
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0805807837
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 138248 Định dạng: PDF
Language and mind [electronic resource]
Tác giả: Chomsky Noam,
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0511137745
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70749 Định dạng: PDF
Ignorance of language [electronic resource]
Tác giả: Devitt Michael,
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0199250960
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 43377 Định dạng: PDF
The new psychology of language : cognitive and functional approaches to language structure
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum , 1998
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0805825762
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 137773 Định dạng: PDF
Human language : from genes and brains to behavior
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Intechopen , 2020
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262353865
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Changing minds changing tools : from learning theory to language acquisition to language change
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262346311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Speaking : from intention to articulation
Tác giả: Levelt W J M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 401.9
ISBN: 0262278227
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục