Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.4499535 giây)
Evolution in four dimensions : genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life
Tác giả: Jablonka Eva,
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 0262322676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The blind watchmaker : why the evidence of evolution reveals a universe without design
Tác giả: Dawkins Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1996
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 0393315703
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25321 Định dạng: PDF
Evolution and the levels of selection
Tác giả: Okasha Samir,
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 0199267979
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43110 Định dạng: PDF
The selfish gene
Tác giả: Dawkins Richard,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 0199291144
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43341 Định dạng: PDF
The Cambridge companion to the "Origin of species"
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 052169129X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46954 Định dạng: PDF
The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution
Tác giả: Rowland Laura Joh,
Thông tin xuất bản: : Free Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 9781416594789
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 53062 Định dạng: EPUB
Nguồn gốc các loài = : On the Origin of Species
Tác giả: Darwin Charles,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2009
Ký hiệu phân loại: 576.82
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 140279 Định dạng: PDF
Integrating evolution and development : from theory to practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 9780262195607
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152396 Định dạng: PDF
Mutation-driven evolution
Tác giả: Nei Masatoshi,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 9780199661732
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152611 Định dạng: PDF
Punctuated equilibrium
Tác giả: Gould Stephen Jay,
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 9780674024441
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153059 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục