Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
PGPR biocontrol and biofertilization
Tác giả: Zaki A Siddiqui
Xuất bản: : Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  579.3163
 
The prokaryotes. Volume 1, Symbiotic associations, Biotechnology, Applied Microbiology / [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 5, Proteobacteria: Alpha and Beta Subclasses [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 7, Proteobacteria: Delta, Epsilon Subclass [electronic resource]
Tác giả: Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes. Volume 6, Proteobacteria: Gamma Subclass [electronic resource]
Tác giả: Stanley Falkow, Martin Dworkin
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
The prokaryotes : a handbook on the biology of bacteria
Tác giả: Martin Dworkin, Stanley Falkow
Xuất bản: New York London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  579.312
 
Bacterial pathogenesis : methods and protocols
Tác giả: Mattias Collin, Pontus Nordenfelt
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.3165
 
1

Truy cập nhanh danh mục