Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Prediabetes for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publshing Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Diabetes for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Diabetes management in clinical practice
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
ABC of diabetes
Tác giả: Tim A Holt, Sudhesh Kumar, Peter J Watkins
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: WileyBlackwellBMJ, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Type 1 diabetes for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Diabetes : the biography
Tác giả: Robert Tattersall
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
American Medical Association guide to living with diabetes : Preventing and treating type 2 diabetes : Essential informa...
Tác giả: Pam Brick, Donna Kotulak, Boyd E Metzger
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.462
 
Diabetes and cardiovascular disease : a guide to clinical management
Tác giả: Paneni Francesco
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Type 1 Diabetes - Pathogenesis, Genetics and Immunotherapy [electronic resource]
Tác giả: David Wagner
Xuất bản: Sl: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments [electronic resource]
Tác giả: Chih-Pin Liu
Xuất bản: Sl: InTech, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục