Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Handbook of neurosurgery
Tác giả: Mark S GreenbergMark S Greenberg
Xuất bản: Tampa Fla: Greenberg Graphics, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  617.48
 
Medical technologies in neurosurgery [electronic resource]
Tác giả: R Fahlbusch, C Nimsky
Xuất bản: Vienna: SpringerVerlagWien, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Microneurosurgery
Tác giả: Mahmut G Yasargil
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Pediatric neurosurgery
Tác giả: David Frim, N Gupta
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Samii's Essentials in Neurosurgery [electronic resource]
Tác giả: Ricardo Ramina, Marco Tatagiba
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Neurosurgery [electronic resource] : Principles and Practice
Tác giả: Anne J Moore, David W Newell
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
AVM of the brain, clinical considerations, general and special operative techniques, surgical results, nonoperated cases...
Tác giả: Mahmut Gazi cYaşargil
Xuất bản: : TPS, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
AVM of the brain, history, embryology, pathological considerations, hemodynamics, diagnostic studies, microsurgical anat...
Tác giả: Henri M Duvernoy, P J Teddy, A Valavanis
Xuất bản: : Thieme Medical Publishers, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Ramamurthi and Tandon's textbook of neurosurgery
Tác giả: Ravi Ramamurthi, P N Tandon
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Comprehensive guide to neurosurgical conditions
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục