Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3749998 giây)
Micro/Nanolithography - A Heuristic Aspect on the Enduring Technology
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 9781789230307
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Truyền dữ liệu sử dụng vi mạch LSI
Tác giả: Bates Paul,
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Audio và Video số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ điện tử : Tự thiết kế lắp ráp 57 mạch điện thông minh
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19383 Định dạng: PDF
Encyclopedia of electronic circuits
Tác giả: Graf Rudolf F,
Thông tin xuất bản: Blue Ridge Summit Pa : Tab Books , 1985
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 0070110778
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48261 Định dạng: PDF
Universal display book for PIC microcontrollers
Tác giả: Grodzik Richard,
Thông tin xuất bản: Susteren : Elektor Electronics , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 0905705734
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95010 Định dạng: PDF
Materials and processes for next generation lithography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2016
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 0081003544
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục