Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7599522 giây)
Thiết kế cầu treo dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cable supported bridges : concept and design
Tác giả: Gimsing Niels J,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex UK : J Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.238
ISBN: 9780470666289 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế cầu treo dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46188 Định dạng: PDF
Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Southampton UK Boston Mass : WIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.23
ISBN: 184564056X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66230 Định dạng: PDF
Thiết kế cầu treo dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.23
ISBN: 9786048216979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục