Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 97 kết quả (0.7499716 giây)
Máy làm đất : Sổ tay
Tác giả: Lê Kim Truyền,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.225
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Indian Chief motorcycles, 1922-1953
Tác giả: Hatfield Jerry H,
Thông tin xuất bản: Osceola WI USA : Motorbooks International , 1997
Ký hiệu phân loại: 629.2275
ISBN: 0760303320 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Modern American muscle
Thông tin xuất bản: St Paul MN : MBI Pub Co , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.222
ISBN: 0760306095 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
American muscle cars : a full-throttle history
Tác giả: Holmstrom Darwin,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 629.2220973
ISBN: 9780760350133 (hc w/jacket)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Modern American farm tractors
Tác giả: Morland Andrew,
Thông tin xuất bản: Osceola WI : Motorbooks International , 1994
Ký hiệu phân loại: 629.225
ISBN: 0879389265 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ford Mustang
Tác giả: Mueller Mike,
Thông tin xuất bản: Osceola WI : Motorbooks International , 1995
Ký hiệu phân loại: 629.2222
ISBN: 0879389907
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Total control : high performance street riding techniques
Tác giả: Parks Lee,
Thông tin xuất bản: St Paul MN : Motorbooks International , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.2275
ISBN: 0760314039 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Escalade
Tác giả: Bradley Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Marshall Cavendish Benchmark , c2010
Ký hiệu phân loại: 629.223
ISBN: 9780761441014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bicycle : the definitive visual history.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 629.2272
ISBN: 1465443932
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Jeep
Tác giả: Guttmacher Peter,
Ký hiệu phân loại: 629.2222
ISBN: 0896868303
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục