Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
An ecological and societal approach to biological control
Tác giả: Heikki M T Hokkanen, Jørgen Eilenberg
Xuất bản: Dordrecht Great Britain: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất rau tại Củ Chi Tp.HCM và đề xuất giải pháp sử dụng chế phẩm NPV...
Tác giả: Đặng Trần Bảo Cương, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  632.96
 
Giáo trình Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Phạm Thị Thùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  632.96
 
Giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật : dùng cho hệ đại học
Tác giả: Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Ngô Thị Xuyên, Nguyễn Văn Đĩnh, Phạm Bình Quyển, Phạm Văn Lẩm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Thử nghiệm chế phẩm diệt sâu tơ plutella xylostella từ dịch nuôi cấy vi khuẩn serratia marcescens sh4
Tác giả: Trương Hoài Nguyên, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  632.96
 
Thực hành đấu tranh sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Các loại ong kí sinh họ Braconidae (Hymenoptera) và khả năng sử dụng chúng trong phòng trừ sâu hại ở Việt Nam
Tác giả: Khuất Đăng Long,
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Thực hành đấu tranh sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Tạo hạt Nano từ chitosan, ứng dụng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và thử độc tính trên sâu khoang
Tác giả: Võ Phùng Tuyết Thanh, Đỗ Thị Tuyến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  632.96
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục