Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 402 kết quả (0.6400393 giây)
Tuần làm việc 4 giờ = The 4-hour workweek : escape 9-5, live anywhere, and join the new rich
Tác giả: Ferriss Timothy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2021
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 9786043252934
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mỗi ngày tiết kiệm một giờ = How to save an hour everyday
Tác giả: Heppell Michael,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Trẻ , 2021
Ký hiệu phân loại: 650.11
ISBN: 9786041186019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Text mining in career studies: generating insights from unstructured textual data
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9781788976718
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nokia từ sụp đổ đến hồi sinh = Transforming Nokia : the power of paranoid optimism to lead through colossal change
Tác giả: Siilasmaa Risto,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương , 2019
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota : nâng cao khả năng giao tiếp, thay đổi tư duy trong công việc, hiểu ngọn nguồn...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ , 2016
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 9786045637944
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota : ồi dưỡng con người, xây dựng niềm tin, thay đổi ý thức, cách truyền đạt đem l...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ , 2016
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 9786045637944
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Decline of the Corporate Community : Network Dynamics of the Dutch Business Elite
Tác giả: Heemskerk Eelke M,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 650.13
ISBN: 9789053569733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Những người "làm thuê số 1" ở Việt Nam
Tác giả: Tiến Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Working PeopleSmart
Thông tin xuất bản: : BerrettKoehler , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.13
ISBN: 1576752089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11997 Định dạng: CHM
Working identity
Tác giả: Ibarra Herminia,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1578517788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12002 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục