Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.6600296 giây)
Governmental accounting made easy
Tác giả: Ruppel Warren,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN: 047164868X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16423 Định dạng: PDF
Giáo trình Kế toán nhà nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18539 Định dạng: PDF
Kế toán hành chính sự nghiệp : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19134 Định dạng: PDF
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán nhà nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2020
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN: 9786047925520
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục