Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Giáo trình Kế toán nhà nước
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phạm Văn Đăng, Phan Thị Cúc, Trần Phước
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.835
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.835
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.835
 
Governmental accounting made easy
Tác giả: Warren Ruppel
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.835
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.835
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.835
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp : Dùng cho trình độ cao đẳng nghề
Tác giả: Đồng Thị Vân Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.835
 
Kế toán nhà nước
Tác giả: Nguyễn Kính, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phạm Văn Đăng, Trần Phước
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.835
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.835
 
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting ...
Tác giả: Warren Ruppel
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Incorporated, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.835
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục