Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.1718786 giây)
Các chuẩn mực kế toán quốc tế : Tham Khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2000
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán quốc tế : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
International accounting : standards, regulations, and financial reporting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2006
Ký hiệu phân loại: 657.96
ISBN: 0750669837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46888 Định dạng: PDF
International accounting
Ký hiệu phân loại: 657.96
ISBN: 0136111475
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66321 Định dạng: PDF
Global financial accounting and reporting : principles and analysis
Tác giả: Aerts Walter,
Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning , 2013
Ký hiệu phân loại: 657.96
ISBN: 9781408062869
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106880 Định dạng: PDF
Corporate Financial Accounting and Reporting
Tác giả: Sutton Tim,
Thông tin xuất bản: New York NY : Financial times , 2000
Ký hiệu phân loại: 657.96
ISBN: 0273676202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123482 Định dạng: PDF
Kế toán tài chính quốc tế
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192605 Định dạng: PDF
Kế toán tài chính quốc tế
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục