Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1204 kết quả
Conflict resolution at work for dummies
Tác giả: Vivian Scott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3045
 
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: John Bratton, Jeffrey Gold
Xuất bản: : Palgrave, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Using LinkedIn [electronic resource]
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
96 great interview questions to ask before you hire
Tác giả: Paul Falcone
Xuất bản: New York: American Management Association, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Workplace safety : a guide for small and midsized companies
Tác giả: Dan Hopwood, Steve Thompson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tác giả: Mai Bình Dương, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Võ Anh Linh, Phạm Văn Tài
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Phan Thị Ngọc Loan, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục