Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 449 kết quả (0.3124965 giây)
Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives
Tác giả: Xiaoming Jiang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN: 9789535133339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Everything you ever needed to know about training
Tác giả: Thorne Kaye,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0749440481
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6701 Định dạng: CHM
Quản trị nhân sự
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.315
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8396 Định dạng: PDF
The X-Factor : getting extraorrdinary results from ordinary people
Tác giả: Reck Ross Richard,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley Sons , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 0471443891
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The 7 hidden reasons employees leave
Tác giả: Branham Leigh,
Thông tin xuất bản: : American Management Association , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 0814408516
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11836 Định dạng: PDF
The trainer's tool kit
Tác giả: Conwa Kathy,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814472680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11841 Định dạng: PDF
Quick! Show me your value
Tác giả: Seagraves Theresa,
Thông tin xuất bản: : ASTD Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1562863657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11962 Định dạng: CHM
Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1591401488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12216 Định dạng: CHM
Huấn luyện nhân viên
Tác giả: Eaton John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc = Peak Performance Through NPL
Tác giả: Seymour John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục