Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.1800003 giây)
Everything you ever needed to know about training
Tác giả: Thorne Kaye,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0749440481
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6701 Định dạng: CHM
The trainer's tool kit
Tác giả: Conwa Kathy,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814472680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11841 Định dạng: PDF
Quick! Show me your value
Tác giả: Seagraves Theresa,
Thông tin xuất bản: : ASTD Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1562863657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11962 Định dạng: CHM
Huấn luyện nhân viên
Tác giả: Eaton John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc = Peak Performance Through NPL
Tác giả: Seymour John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The AMA handbook of e-learning
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814407218
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12953 Định dạng: CHM
The AMA trainers' activity book
Tác giả: D Nilson Carolyn,
Thông tin xuất bản: : American Management Association , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814408141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12966 Định dạng: CHM
Performance Basics (ASTD Training Basics)
Tác giả: Willmore Joe,
Thông tin xuất bản: : ASTD Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1562863703
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13699 Định dạng: CHM
Active Training : A Handbook of Techniques, Designs, Case Examples, and Tips
Tác giả: Mel Silberman,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0787939897
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Gadgets, Games and Gizmos for Learning : Tools and techniques for transferring know-how from bomers to gamers
Tác giả: Kapp Karl M,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 9780787986544
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục