Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 125 kết quả (0.7299498 giây)
The active manager's tool kit [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0071425543
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67409 Định dạng: PDF
Everything you ever needed to know about training
Tác giả: Thorne Kaye,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0749440481
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6701 Định dạng: CHM
The AMA handbook of e-learning
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814407218
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12953 Định dạng: CHM
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The AMA trainers' activity book
Tác giả: D Nilson Carolyn,
Thông tin xuất bản: : American Management Association , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814408141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12966 Định dạng: CHM
Boomerang! : coach your team to be the best and see customers come back time after time elektronisk ressurs
Tác giả: DrakeKnight Nick,
Thông tin xuất bản: London : Pollinger in Print , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1435613694
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79301 Định dạng: PDF
Huấn luyện nhân viên
Tác giả: Eaton John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc = Peak Performance Through NPL
Tác giả: Seymour John,
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ASTD handbook for workplace learning professionals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Alexandria Va : ASTD Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1562865129
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94640 Định dạng: PDF
Training workshop essentials [electronic resource] : designing, developing, and delivering learning events that get resu...
Tác giả: Lucas Robert W,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Pfeiffer , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục