Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.6100039 giây)
Business intelligence in the digital economy : opportunities, limitations, and risks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 1591402069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12212 Định dạng: CHM
Managing catastrophic loss of sensitive data
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Syngress Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 1597492396
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25916 Định dạng: PDF
Managing knowledge security : strategies for protecting your company's intellectual assets
Tác giả: Desouza Kevin C,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 0749449616
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29747 Định dạng: PDF
Practical data analysis and reporting with BIRT [electronic resource] : use the open-source Eclipse-based business intel...
Tác giả: Ward John,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34397 Định dạng: PDF
Managing knowledge security [electronic resource] : strategies for protecting your company's intellectual assets
Tác giả: Desouza Kevin C,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34672 Định dạng: PDF
Delivering business intelligence with Microsoft SQL server 2008 [electronic resource]
Tác giả: Larson Brian,
Thông tin xuất bản: McGrawHill : New York , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47126 Định dạng: PDF
Agile analytics : a value-driven approach to business intelligence and data warehousing
Tác giả: Collier Ken,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 9780321504814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66185 Định dạng: PDF
PCI DSS A Pocket Guide [electronic resource] : A Pocket Guide
Tác giả: Calder Alan,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 9781849281737
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71903 Định dạng: PDF
SharePoint 2010 business intelligence 24-hour trainer [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : WroxWiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 111802642X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76861 Định dạng: PDF
Introduction to private and public intelligence : The Swedish School of Competitive Intelligence
Thông tin xuất bản: Sweden : Studentlitteratur , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 914403640X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79305 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục