Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 273 kết quả (0.8749979 giây)
Strategies for generating e-business returns on investment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591404177
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12122 Định dạng: CHM
XML-based integration with XAware : unifying applications and data in today"s e-business world
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze FL : Maximum , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1931644020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7294 Định dạng: CHM
Search engine marketing, inc. : driving search traffic to your company's web site
Tác giả: Moran Mike,
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0131852922
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9291 Định dạng: CHM
Mobile commerce applications.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591401828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12142 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to launching an eBay business
Tác giả: Miller Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 0789730588
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7271 Định dạng: CHM
Apple Training Series
Tác giả: P Regan Schoun,
Thông tin xuất bản: kd : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 032136984X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12218 Định dạng: CHM
Nhượng quyền thương mại và cấp Li - Xăng
Tác giả: Hữu Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19155 Định dạng: PDF
E-business innovation and change management
Tác giả: Singh Mohini,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591402131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12214 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to project management
Tác giả: Horine Greg,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 0789731975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9611 Định dạng: CHM
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 1591402492
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12215 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục