Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Recent advances in basic and applied aspects of industrial catalysis : proceedings of 13th National Symposium and Silver...
Tác giả: G Murali Dhar
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Green chemistry and catalysis
Tác giả: Roger A Sheldon, Isabel Arends, Ulf Hanefeld
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Bài giảng kỹ thuật xúc tác
Tác giả: Mai Hữu Khiêm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  660.2995
 
Experiments in catalytic reaction engineering
Tác giả: J M Berty
Xuất bản: Amsterdam Netherlands New York: Elsevier, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Nanocatalysis : synthesis and applications
Tác giả: Tewodros Asefa, Vivek Polshettiwar
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Industrial catalysis and separations : innovations for process intensification
Tác giả: K V Raghavan, B M Reddy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Catalysis in application : [proceedings of the International Symposium on Applied Catalysis to be held at the University...
Tác giả: J S J Hargreaves, S D Jackson, D Lennon
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Structured catalysts and reactors
Tác giả: Andrzej Cybulski, Jacob A Moulijn
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
1

Truy cập nhanh danh mục