Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Synthesis of high-silica aluminosilicate zeolites
Tác giả: Peter A Jacobs, Johan A Martens
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Phosphorus : chemistry, biochemistry and technology
Tác giả: D E C Corbridge
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Công nghệ hóa học vô cơ
Tác giả: Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661
 
Công nghệ hóa học vô cơ
Tác giả: Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661
 
Synthetic nitrogen products [electronic resource] : a practical guide to the products and processes
Tác giả: Gary R Maxwell, Harvey Stromberg
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Element recovery and sustainability [electronic resource]
Tác giả: Andrew J Hunt
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Essential oil-bearing grasses : the genus Cymbopogon
Tác giả: Anand Akhila
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
The roots of organic development
Tác giả: Jean-Roger Desmurs, Serge Ratton
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Introduction to chemicals from biomass
Tác giả: James H Clark, Fabien E I Deswarte
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Mercury cadmium telluride : growth, properties, and applications
Tác giả: Peter Capper, James Garland
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục