Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Synthesis, properties, and applications of oxide nanomaterials
Tác giả: Marcos Fernǹdez Garcia, Rodríguez José A
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.0721
 
Synthesis of high-silica aluminosilicate zeolites
Tác giả: Peter A Jacobs, Johan A Martens
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Silica-based materials for advanced chemical applications
Tác giả: Mario Pagliaro
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.0683
 
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: Michael H Gordon, Nedyalka Yanishlieva, Jan Pokorný
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.8
 
Phosphorus : chemistry, biochemistry and technology
Tác giả: D E C Corbridge
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661
 
Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hoá chất
Tác giả: Thế Nghĩa
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661.0289
 
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661.8
 
Công nghệ hóa học vô cơ
Tác giả: Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661
 
Công nghệ hóa học vô cơ
Tác giả: Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661
 
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục