Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6300108 giây)
Adhesion science and engineering
Tác giả: Dillard David A,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2002
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 0444511407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10221 Định dạng: PDF
Recent advances in adhesion science and technology : in honor of Dr. Kash Mittal
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 9004201734 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Surfaces, chemistry and applications [electronic resource] : adhesion science and engineering (volume 2)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston Mass : Elsevier , 2002
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 0444511407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44019 Định dạng: PDF
Thin-layer chromatography for binding media analysis [electronic resource]
Tác giả: Striegel Mary F,
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 0892363908
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục