Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Máy xây dựng
Tác giả: Vũ Minh Khương, Nguyễn Đăng Cường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đăng Điệm
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sửa chữa máy xây dựng
Tác giả: Dương Văn Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sử dụng máy xây dựng và làm đường
Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai, Phạm Văn Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Cơ sở thiết kế máy xây dựng
Tác giả: Vũ Liêm ChínhPhạm Quang Dũng, Vũ Liêm Chính
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử­ dụng máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục