Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.3749262 giây)
Quản lý xây dựng : Giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tổ chức công trường xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp định lượng và công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị xây dựng
Tác giả: Lê Công Hoa,
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế tổ chức thi công
Tác giả: Lê Văn Kiểm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 51197 Định dạng: PDF
Construction project management [electronic resource] : a practical guide for building and electrical contractors
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Fort Lauderdale Fla : J Ross Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65234 Định dạng: PDF
Construction supervision
Tác giả: Rounds Jerald L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN: 9780470614969
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66204 Định dạng: PDF
Tổ chức xây dựng công trình. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức công trường xây dựng : tài liệu tham khảo nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình quản lý xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục