Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Construction supervision
Tác giả: Jerald L Rounds, Robert O Segner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Construction project management [electronic resource] : a practical guide for building and electrical contractors
Tác giả: Eddy M Rojas
Xuất bản: Fort Lauderdale Fla: J Ross Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Tổ chức công trường xây dựng : tài liệu tham khảo nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.068
 
Giáo trình quản lý xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.068
 
Tổ chức xây dựng công trình. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Huy Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.068
 
Marketing green buildings : guide for engineering, construction and architecture
Tác giả: Jerry Yudelson
Xuất bản: Lilburn GA Boca Raton FL: Fairmont Press Distributed by Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Quản trị xây dựng
Tác giả: Lê Công Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.068
 
Home builder's guide to continuous improvement : schedule, quality, customer satisfaction, cost, and safety
Tác giả: Jack B ReVelle, Derek N Margetts
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Ứng dụng phương pháp Benchmarking để nâng cao hiệu quả quản lý của ban quản lý dự án các quận huyện tại tp.HCM, nhằm tri...
Tác giả: Nguyễn Phi Cơ, Ngô Quang Tường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Quản lý xây dựng : Giáo trình
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục