Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Urban design : method and techniques
Tác giả: Cliff Moughtin
Xuất bản: Oxford England Boston: Architectural Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị
Tác giả: Vũ Thị Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711
 
Geology and settlement : Greco-Roman patterns
Tác giả: Dora P Crouch
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Streets & patterns
Tác giả: Stephen Marshall
Xuất bản: London New York: Spon, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Cities Full of Symbols : A Theory of Urban Space and Culture
Tác giả: Peter JM Nas
Xuất bản: Leiden: Leiden University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Von Stadtplanung und Immobilienwirtschaft : Die »South Boston Waterfront« als Beispiel für eine neue Strategie städtisch...
Tác giả: Susanne Heeg
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  711
 
Disegnare linee nel paesaggio
Tác giả: Morelli Emanuela
Xuất bản: Firenze Italy: Firenze University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Đồ án quy hoạch khu dân cư
Tác giả: Hoàng Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  711
 
Đồ án quy hoạch khu dân cư
Tác giả: Hoàng Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Designing Behaviours For Well-Being Spaces : How disruptive approaches can improve living conditions
Tác giả: Annalisa Dominoni, Annalisa Dominoni, Francesco Scullica, Francesco Scullica
Xuất bản: Milan: FrancoAngeli, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  711
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục