Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.1406276 giây)
Kiến trúc công trình công cộng . T1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 729
Thiết kế nội thất có minh họa
Tác giả: Ching Francis DK,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 729
ID: 9131 Định dạng: PDF
Interiors : An Introduction
Tác giả: Nielson Karla J,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Education , 2002
Ký hiệu phân loại: 729
ISBN: 0697389405
ID: 14777 Định dạng: PDF
Construction Drawings and Details for Interiors : basic skills
Tác giả: Kilmer Rosemary,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 729
ISBN: 9780471109532
Interior Design : a survey
Tác giả: Binggeli Corky,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 729
ISBN: 9780471679585
Federal Style Patterns 1780-1820
Tác giả: Mudrick Marybeth,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 729
ISBN: 9780471694199
Space planning basics
Tác giả: Karlen Mark,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 729
ISBN: 0471434396 (pbk. : acidfree paper)
Time-saver standards for interior design and space planning
Tác giả: De Chiara Joseph,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1991
Ký hiệu phân loại: 729
ID: 63977 Định dạng: PDF
Phương pháp thể hiện kiến trúc
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 729
Phân tích phương pháp tạo hình qua hình vẽ những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn thế giới
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 729
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục