Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.630001 giây)
The virtual score : representation, retrieval, restoration
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 780.1480285
ISBN: 0262316188
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The virtual score : representation, retrieval, restoration
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 780.285 s 780.1480285
ISBN: 0262316188
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
E-Waste in Transition : From Pollution to Resource
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 780.15
ISBN: 9789535124993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Visual perception of music notation : on-line and off-line recognition
Tác giả: George Susan Ella,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1931777950
ID: 16683 Định dạng: PDF
Virtual Works - Actual Things : Essays in Music Ontology
Tác giả: Goehr Lydia,
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9789462701403
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shibusa : Extracting beauty
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1862181012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tonal Music : Twelve Analytic Studies
Tác giả: Kresky Jeffrey,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1977
Ký hiệu phân loại: 780.15
ISBN: 9780253051042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Music Practices Across Borders : (E)Valuating Space, Diversity and Exchange
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 20190615
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9783839446676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Understanding the fundamentals of classical music [sound recording]
Tác giả: Freedman Richard,
Thông tin xuất bản: Prince Frederick MD : Recorded Books , p2003
Ký hiệu phân loại: 780.15
ISBN: 1402558791
Music notation : preparing scores and parts
Tác giả: Nicholl Matthew,
Ký hiệu phân loại: 780.148
ISBN: 0876390742
ID: 155505 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục