Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
The complete idiot's guide to songwriting
Tác giả: Joel Hirschhorn
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Encyclopedia of national anthems
Tác giả: Xing Hang
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Songwriting for dummies
Tác giả: Jim Peterik, Dave Austin, Cathy Lynn
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Thoughtrave: An Interdimensional Conversation with Lady Gaga
Tác giả: Robert Craig Baum, Brianne Bolin, Brianne Bolin, George Elerick, George Elerick
Xuất bản: Earth Milky Way: punctum books, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  782.42
 
The ghosts go haunting
Tác giả: Helen Ketteman, Adam Record
Xuất bản: Chicago Illinois: Albert Whitman Company, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Let's all listen [electronic resource] : songs for group work in settings that include students with learning difficulti...
Tác giả: Pat Lloyd
Xuất bản: London Philadelphia: Jessica Kingsley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Phân tích ca khúc
Tác giả: Đào Ngọc Dung
Xuất bản: Hà Nội: Âm nhạc, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Édith Piaf
Tác giả:
Xuất bản: Liverpool: Liverpool University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  782.42
 
One Direction : Take Me Home
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục