Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 903 kết quả
HAL's legacy [electronic resource] : 2001's computer as dream and reality
Tác giả: David G Stork
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4372
 
The big book of Noir
Tác giả: Lee Server, Ed Gorman, Martin Harry Greenberg
Xuất bản: New York: Carroll Graf, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Introduction to Japanese horror film
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
Nineteenth-Century American Fiction on Screen [electronic resource]
Tác giả: R Barton Palmer
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436
 
The rough guide to horror movies
Tác giả: Alan Jones
Xuất bản: London: Rough Guides, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor
Tác giả: Lloyd Alexander, Lloyd Alexander cm
Xuất bản: : Macmillan, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.43028092
 
All That Is Bitter and Sweet
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.43028092
 
Star Wars: Death Star
Tác giả: Clive Barker, Clive Barker cm
Xuất bản: : LucasBooksDel ReyBallantine Books, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.4375
 
American cinema, American culture
Tác giả: John Belton
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.430973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục