Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2500075 giây)
Facing Michael Jordan : players recall the greatest basketball player who ever lived
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Sports Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 796.323092
ISBN: 9781613217092
ID: 95502 Định dạng: PDF
Wilt : larger than life
Thông tin xuất bản: Chicago Ill : Triumph Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 796.323092
ID: 115084 Định dạng: PDF
James Naismith : the man who invented basketball
Tác giả: Rains Rob,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Temple University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.323092
ID: 115333 Định dạng: PDF
Dave Bing : a life of challenge ; foreword by Kareem Abdul-Jabbar
Tác giả: Sharp Drew,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , 2013
Ký hiệu phân loại: 796.323092
ID: 115357 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục