Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Triathlon training for dummies
Tác giả: Deirdre Pitney, Donna Dourney
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon 101
Tác giả: John Mora
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Weight management for triathletes : when training is not enough
Tác giả: Ingrid Loos Miller
Xuất bản: Indianapolis: Meyer Meyer Sport, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Weight management for triathletes
Tác giả: Ingrid Loos Miller
Xuất bản: Maidenhead Eng: Meyer Meyer Sport, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
The time-crunched triathlete : race-winning fitness in 8 hours a week
Tác giả: Chris Carmichael, Jim Rutberg
Xuất bản: Boulder Colo: Velo Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon: start to finish : 24 weeks to the long distance
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey, T J Murphy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon starting out : training for your first competition
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon, the mental battle : how to be a better athlete by taking control of your mind
Tác giả: Mark Kleanthous
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Start to finish : 24 weeks to an endurance triathlon
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey, T J Murphy
Xuất bản: London: Meyer Meyer Sport UK Ltd, 2011 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Train to tri : your first triathlon
Tác giả: Linda Cleveland, Kris Swarthout
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục