Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 73 kết quả (0.5900493 giây)
Out of Style : Reanimating Stylistic Study in Composition and Rhetoric
Tác giả: Butler Paul,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780874216790
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Webster's New World student writing handbook
Tác giả: Sorenson Sharon,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0470435399
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 34286 Định dạng: PDF
Writing skills success in 20 minutes a day
Tác giả: Olson Judith F,
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress , 1998
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 1576851281
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 37064 Định dạng: CHM
Writing from start to finish : a six-step guide
Tác giả: Grenville Kate,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2001
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 1865085146
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41236 Định dạng: PDF
Writing : grammar, usage, and style
Thông tin xuất bản: Cleveland Ohio : Hungry Minds , 2001
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0764563939
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41622 Định dạng: PDF
The Borzoi handbook for writers
Tác giả: Crews Frederick C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1993
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0070136386 :
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
The Student Writer: Editor and Critic
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
Bộ sưu tập: Văn học
A Writer's Resource (comb) with Student Access to Catalyst 2.0
Tác giả: Maimon Elaine,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
Bộ sưu tập: Văn học
Writing
Tác giả: Hedge Tricia,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0194421902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 45510 Định dạng: PDF
Pen to paper
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Surrey : Thomas Nelson and Sons Ltd , 1983
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0175553947
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 48299 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục