Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
The name of the rose
Tác giả: Jeffrey Lord, Jeffrey Lord cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  853.914
 
The Cambridge Companion to the Italian Novel
Tác giả: Peter Bondanella
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853.009
 
El Pendulo De Foucault (Spanish Edition)
Tác giả: Umberto Eco
Xuất bản: : Lumen Espana, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
Fiabe Centimetropolitane
Tác giả: Elio
Xuất bản: : Bompiani, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
Q
Tác giả: Luther Blissett, Shaun Whiteside
Xuất bản: London: Heinemann, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
Cosmicomics
Tác giả: Italo Calvino
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Company, 1968
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
The paper moon [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
The shape of water [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York NY: Viking, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
The terra-cotta dog [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York: Viking, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
The snack thief [downloadable e-book]
Tác giả: Andrea Camilleri, Stephen Sartarelli
Xuất bản: New York: Viking, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  853
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục