Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Medieval France : an encyclopedia
Tác giả: William W Kibler
Xuất bản: New York: Garland Pub, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Encyclopedia of the Hundred Years War
Tác giả: J A Wagner
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
History of the French Revolution From 1789 to 1814
Tác giả: Francois-Auguste Mignet
Xuất bản: : Bibliobazaar, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
The French queen's letters : Mary Tudor Brandon and the politics of marriage in sixteenth-century Europe
Tác giả: Erin A Sadlack
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Brittany and the Angevins : province and empire, 1158-1203
Tác giả: Judith Everard
Xuất bản: Cambridge UK New York NY USA: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
The French religious wars, 1562-1598
Tác giả: R J Knecht
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Old Regime France, 1648-1788
Tác giả: William Doyle
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
The course of French history [electronic resource]
Tác giả: Pierre Goubert
Xuất bản: New York: F Watts, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Barricades : the war of the streets in revolutionary Paris, 1830-1848
Tác giả: Jill Harsin
Xuất bản: New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Richelieu's army : war, government, and society in France, 1624-1642
Tác giả: David Parrott
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục