Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Medical nutrition therapy : a case study approach
Tác giả: Marcia Nahikian Nelms, Sara Long Roth
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Motivation : theory, research and application
Tác giả: Herbert L Petri, John M Govern
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.8
 
Nutrition therapy and pathophysiology
Tác giả: Marcia Nahikian-Nelms
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
An invitation to health : build your future
Tác giả: Dianne R Hales
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Statistics for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter, Larry B Wallnau
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50243
 
Early education curriculum : a child's connection to the world
Tác giả: Hilda L Jackman
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.19
 
Essentials of statistics for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50243
 
Psychology : a journey
Tác giả: Dennis Coon, John O Mitterer
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục