Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Experimental psychology
Tác giả: Barry H Kantowitz, David G Elmes, Henry L Roediger
Xuất bản: Australia Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
A beginner's guide to scientific method
Tác giả: Stephen S Carey
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.2
 
An introduction to language
Tác giả: Victoria Fromkin, Nina M Hyams, Robert Rodman
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Critical thinking : the art of argument
Tác giả: George W Rainbolt, Sandra L Dwyer
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Public speaking : the evolving art
Tác giả: Stephanie J Coopman, James Lull
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Design basics
Tác giả: David A Lauer, Stephen Pentak
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.4
 
Medical nutrition therapy : a case study approach
Tác giả: Marcia Nahikian Nelms, Sara Long Roth
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Nutrition : concepts & controversies
Tác giả: Frances Sizer Webb, Eleanor Noss Whitney
Xuất bản: Belmont Calif: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục